palnik na zużyty olej silnikowy

Nadzór nad tradycyjnym piecem węglowym

palnik na zużyty olej silnikowy Tradycyjny piec węglowy umieszczany jest w kotłowniach znajdujących się zarówno w domach, jak i w blokach mieszkalnych czy szkołach. Nadzór sprawowany nad tradycyjnym piecem węglowym obejmuje kupno odpowiedniego drewna i węgla oraz ich podłożenie do pieca i rozpalen.