Gabinet dentystyczny Ruda Śląska

Lekarz dentysta - definicja

Gabinet dentystyczny Ruda Śląska
Lekarz dentysta (lekarz stomatolog), pot.

dentysta (z łac.

dens dopełniacz dentis "ząb") ? osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczo.