wynajem zwyżki gliwice

Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich

wynajem zwyżki gliwice Praca na wysokościach - Każda praca na wysokości 1,8 metra lub więcej od poziomu gruntu lub podłogi.
Podwyższone pozycje robocze, w których istnieje ryzyko upadku i gdzie nie ma fizycznej ochrony, takiej jak poręcze. Rodzaje pracy obejmują pracę ze wszystkich rodzajów drabin, rusztowań, podnośników mecha.

Widok do druku:

wynajem zwyżki gliwice